1.4 ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

64 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์ 0-3561-0365
โทรสาร 0-3561-0366
E-mail : kanjanut09@gmail.com

ข้ามไปยังทูลบาร์