1.4 ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์ 0-3561-0365
โทรสาร 0-3561-0983
E-mail : abtbanmai@hotmail.com

ข้ามไปยังทูลบาร์