กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบ้านใหม่ กว่า 90 คน ร่วมมือกันทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจัดทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์