การให้บริการ E-Service ของ อบต.บ้านใหม่

การให้บริการประชาชน E-Service ของ อบต.บ้านใหม่ ช่องทางไลน์ 

1.รับแจ้งเหตุและปัญหาต่างๆ เช่น น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ เป็นต้น

2.รับข่าวสารทั่วไปของหน่วยงาน อบต.บ้านใหม่ เช่น ข่าวสารทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน เป็นต้น

ประชาชนสามารถแสกนคิวอาร์โคด เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LINE Official Account หรือ ID : @662yepkx

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์