ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561

ข้ามไปยังทูลบาร์