ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฯ

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช และ นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อ.บางปะหัน ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฯ โดยเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายนิติกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ บริเวณ พื้นที่ข้างวัดวชิรธรรมาราม หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์