พิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ พระประธานประจำอุโบสถวัดวชิรธรรมราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ พระประธานประจำอุโบสถวัดวชิรธรรมราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนพระเถรานุเถระ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต พระครูปลัดสัมพิพัฒน์สุตาจารย์ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม
และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประดับ โพธิกาญวัตร ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด
นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช
นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
นายก อบต.บ้านใหม่มหาราช และประธานพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายก อบต.หันสัง
พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมเสมียนตรา
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์