ประชุมผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์