การให้ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย

การให้ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย 

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นางสาวประทุมทิพย์ จำนงค์หมู่ และ นางอรชุม แช่มเฉย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอมหาราช และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ได้แก่ นายภูมริน นารินทอง ประชาชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 3

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์