ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์