รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีคำสั่งให้พนักงานลงไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทั้งใน-นอกเวลาราชการ เพื่อการบริการสาธารณ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟูบำบัด) โดย นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ใน-นอกสถานที่ ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการจำนวน ตามบ้านจำนวนรวม 140 ราย และมีการนวดตามแบบแพทย์แผนไทย จำนวนรวม 160 ราย และยังมีการปฎิบัติหน้าที่ในอาคารสุขศาลา ขององค์การบรนิหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้แก่ การอบสมุนไพร การประคบ การนวดแผนไทย เป็นต้น ทั้งนี้ การปฎิบัติงานการให้บริการ มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด19  โดยการสวมหน้ากากอนามัยในขณะทำการปฏิบัติ
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์