ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์