ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์