ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์