องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้น เพื่อพัฒนาระบบดินและน้ำ

โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้น เพื่อพัฒนาระบบดินและน้ำ

นางสาววรัญญา นิยมเดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 50,000 ต้น โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ หนองขี้นกเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์