การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักตัวบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอมหาราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ ณ ศูนย์ประชุมอาคารโอทอป เอาท์เลท เพื่อกำหนดให้เป็นสถานที่รองรับบุคคลที่ได้รับการรักษาอาการจากโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 และอยู่ระหว่างการกักตัวให้ครบ 14 วัน โดยทางสาธารณสุขอำเภอมหาราช ได้เลือกสถานที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นสถานที่กักตัวของบุคคล ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์