พิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 17.15 น. ที่พระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทักษิณานุปทาน บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมรสและอ่านตราตั้ง พระเล็ก ชนติโสภโน อายุ 58 ปี พรรษา 8 วิทยฐานะ นักธรรมโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมรส โดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายไวพจน์ กลิ่นชาติ กำนันตำบลบ้านใหม่ และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการใช้มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โดย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านใหม่ ได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ มาบริการให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน และกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์