ประชุมพนักงานส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 5 /2564 เพื่อทบทวนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และข้อราชการอื่นๆของ ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อาทิ สำนักงานปลัดฯ กองคลัง กองช่าง เป็นต้น และในการประชุมยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ชี้แจงข้อราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์