ให้การต้อนรับรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ ช่อง Nation ทีวี และ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จังหวัดอ่างทอง อย่างเป็นทางการ

ให้การต้อนรับรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ ช่อง Nation TV

และ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จังหวัดอ่างทอง อย่างเป็นทางการ

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกฤษณะ ละไล จากรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ จากทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายกสุพจน์ ผมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อย่างเป็นทางการ ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้นำคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และเข้าชมการบริหารจัดการโครงการไฟสุ่มไก่ส่องสว่าง ที่ใช้งบประมาณที่ไม่มาก และมีความคุ้มค่าอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นแนวคิดของ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (นายกอุ๊) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่พัฒนาและต่อยอดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพขีวิตของประชาชนตำบลบ้านใหม่ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางคณะยังได้ร่วมกันศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ทำจานจากวัสดุธรรมชาติ ในโครงการสร้างเสริมรายจากวัสดุธรรมชาติ “เครื่องปั๊มจานกาบหมาก ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และ นักศึกษา จากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และยังได้ร่วมรับประทานอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก เป็นภาชนะใส่อาหาร และร่วมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านใหม่ และโครงการต่างๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่สร้างสรรค์ไว้ให้ตำบลบ้านใหม่ ผ่านการบรรยายโดยใช้เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ และในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ของคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้รับความสนใจและคำชื่นชมเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดของ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านใหม่และนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตำบลบ้านใหม่ ต่อไป
#สำนักงานปลัดฯ
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์