รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564
นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีคำสั่งให้พนักงานลงไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทั้งใน-นอกเวลาราชการ เพื่อการบริการสาธารณ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟูบำบัด) โดย นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ใน-นอกสถานที่ ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการจำนวน ตามบ้านจำนวนรวม 120 ราย และมีการนวดตามแบบแพทย์แผนไทย จำนวนรวม 150 รา
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์