ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างบริการงานพาหนะ 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างบริการงานพาหนะ 1 อัตรา (เงินตอบแทน 8,000 บาท/เดือน )
**การปฎิบัติงาน หน้าที่หลักเกี่ยวกับดิลิเวอรี่ชุมชน รับ-ส่งสินค้าในตำบลบ้านใหม่ มีความรู้และเข้าใจระบบ Line และทำงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
**คุณสมบัติ **
1.เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
2.คุณวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
4.มีรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการรับส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.รู้จักเส้นทางในตำบลบ้านใหม่เป็นอย่างดี
โดย อบต.บ้านใหม่ จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
☎️☎️☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โทรศัพท์ 035-610365
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
🙏🙏 ขอขอบคุณครับ 🙏🙏

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์