กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2564

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนตำบลบ้านใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บริเวณลานหน้าวัดธรรมรส และตลอดแนวจนถึงโดมตลาดนัดวัดธรรมรส ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีการทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน ที่สำคัญ อาทิ เช่น ลานหน้าวัดธรรมรส รอบอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โดมตลาดนัดชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วมงาน 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์