โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ” โตไปต้องไม่โกง” ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ” โตไปต้องไม่โกง” ประจำปี 2564

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งการจัดการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ อาทิ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช และ คณะพระสงฆ์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ” โตไปต้องไม่โกง” ประจำปี 2564 โดยงานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ รับหน้าที่จัดการอบรมในครั้งนี้ วัตถุทางอาญาของการทุจริต และ ได้เรียนรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นคนดี และการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดย มีคำคมในใจ คือ โตไปต้องไม่โกง 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์