การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน มกราคม 2564

การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีคำสั่งให้พนักงานลงไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทั้งใน-นอกเวลาราชการ เพื่อการบริการสาธารณ และได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟูบำบัด) โดย นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ใน-นอกสถานที่ ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการจำนวน ตามบ้านจำนวน 65 ราย และมีการนวดตามแบบแพทย์แผนไทย จำนวน 50 ราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์