พิธีทำบุญอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หลังใหม่

พิธีทำบุญอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หลังใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายภัตตาหารในพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หลังใหม่ ภายในงานได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ทั้งนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  กล่าวว่า อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หลังใหม่นี้  ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่ตามแนวทางประชารัฐ  ที่จะส่งเสริมอาชีพให้กัประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพ และยังใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน อบต. เป็นศูนย์ราชการในตำบลบ้านใหม่ ที่มีความสะดวกสบายต่อการมาติดต่อราชการของประชาชน โดยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับการเข้าถึงของประชาชน ตัวอาคารออกแบบอย่างสวยงาม สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นในตำบลบ้านใหม่ กล่าวได้ว่าเป็นสำนักงาน อบต.ที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ว่าได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์