จิตอาสาพัฒนาฯ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ ประจำปี 2563

จิตอาสาพัฒนาฯ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันทำจิตอาสาเพื่อพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าวัดสุเมธ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ที่มาร่วมงานต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาความสามารถ พระอัจฉริยภาพแผ่ขจรขจายไปทั่วทิศ ทั้งนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียงให้สัตย์ปฏิญาณว่า เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์