กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (Big Cleaning Day)

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (Big Cleaning Day)
จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นางณัฎฎ์ฐกาญจน์ ผดุงทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ นำข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานปลัด กองช่าง กองคลัง จัดกิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (Big Cleaning Day)ตลอดถนนสายเอเชียทั้งสองฝั่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้เกิดความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์