ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกบ่อทราย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์