กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วปร. ๙๐๔ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีวัดปากคลอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์