การประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ละมุดบ้านใหม่ ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นละมุด IG แห่งเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ละมุดบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกรผู้ปลูกละมุดในตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในการประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ละมุดบ้านใหม่) ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าเป็นละมุด IG แห่งเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คณะอาจารย์จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์