ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกบ่อน้ำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,740 ลูกบาศก์เมตร

ข้ามไปยังทูลบาร์