ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข้ามไปยังทูลบาร์