ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์