พิธีบวงสรวงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่) และอาคารส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบวงสรวงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่)

อาคารส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธียกเสาเอกและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่)และอาคารส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์