ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดินทางมามอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อนำถุงยังชีพมามอบให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นั้น จำนวนกว่า 200 ชุด พร้อมทั้งได้จัดตั้งโรงครัวจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับถุงยังชีพตลอดจนเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียง โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านใหม่ สถานทีสำคัญต่างๆในตำบลบ้านใหม่ และ กล่าวประวัติของวัดวชิรธรรมาราม พุทธอุทยานมหาราช ทางร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เน้นย้ำกับทางหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน และ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ยังได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการนำถุงยังชีพไปมอบและแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-4 ได้รับอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์