มาตรการการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

มาตรการการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นางณัฎฎ์ฐกาญจน์  ผดุงทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อนำถุงยังชีพสำหรับการดำรงชีพแก่ประชาชน จำนวนกว่า 200 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์