กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะที่เข้ามาตรวจเยี่ยมและทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านพักของผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือบ้านของ นายสงบ พูลสมบัติ อายุ 79 ปี ผู้สูงอายุที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาประเมินข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของชีวิต และให้ความช่วยเหลือ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางราชการ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช เป็นต้น และในกิจกรรมครังนี้มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์