การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

นางสาวธนภรณ์ ผลยาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารโอทอป เอาท์เลท พุทธอุทยานมหาราช ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้เสนอขอญัติ เรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 3 โครงการ  คือ ถมดินก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ (บริเวณข้างโรงน้ำ)

2.โครงการกั้นห้องพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

3.ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้าวัดสุเมธ หมู่ที่ 4

5.โอนงบประมาณไปเพิ่มโครงการก่อสร้างศาลาประจำรถ หมู่ที่ 1

 

       

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์