ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

DOC082613 08262013173125

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์