ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์