โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 8-11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -15.30 น. เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีจำนวนครัวเรือนมากจำนวนหนึ่ง ประกอบกับในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ มีประชาชนในพื้นที่ได้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก และมีการขยายพันธุ์ทำให้เกิดการเติบโตของจำนวนสุนัข-แมว และในปัจจุบันยังพบปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมากที่ถูกนำมาปล่อยไว้ในชุมชน ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในชุมชนจึงได้ทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน หมา-แมว เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสในสัตว์เลี้ยง และเพื่อป้องกันอันตรายจากสุนัขกัด โดยมีประชาชนในตำบลบ้านใหม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์