กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

จากการแพร่ระบาดหนักของโรคไข้เลือดออก และมีประชาชนในพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่ได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือกออก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมมือกับ อสม.ตำบลบ้านใหม่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรฯ ร่วมทำกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1-4 โดยในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์