ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสุเมธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด โดยวิธีเจาะจง

CCF 000183

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์