กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2563

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ เอกยะติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเพื่อตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในกิจกรรมมีการนำต้นไม้จำนวนกว่า 5,000 ต้น อาทิ เช่น ต้นสะเดา ไม้มะค่าโมง ต้นยางนา ไม้พยุง ไม้สัก และอื่นๆ  โดยใช้พื้นที่บริเวณ พุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กว่า 5.7 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์