สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ของตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและในหลายจัง   ที่ผ่านมานั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้รับนโยบายจากทาง นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มอบหมายพร้อมสั่งการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด พร้อมกับดำเนินการแจกจ่าย หน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และทางปกครองอำเภอมหาราช ได้กำชับให้ทางผู้ที่จะเข้ามาในตำบลนั้น ได้รายงานให้กับทางผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนันประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ แพทย์ ประจำ รพ.สต.บ้านใหม่ โดยสรุปบุคคลที่เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างประเทศ และได้ทำการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ดังนี้

สรุปผลมาตรการการดำเนินการคัดกรอง

ข้อมูลอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 13 เมษายน 2563  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์