การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน มกราคม 2562

การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีคำสั่งให้พนักงานลงไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทั้งใน-นอกเวลาราชการ เพื่อการบริการสาธารณ และได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟูบำบัด โดย นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ใน-นอกสถานที่ ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์