รายงานเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1-6 เม.ย. 2563

รายงานเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ประจำวันที่ 1-6 เม.ย. 2563

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีแนวนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการเข้าร่วมในชุดปฏิบัติการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครฯ และประชาชนในตำบลบ้านใหม่ เพื่อเฝ้าคัดกรองผู้คนที่สัญจรเข้า-ออก ภายในเขตตำบลบ้านใหม่ ตามมาตรการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองคน เพื่อสร้างความั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  โดยสรุปได้ดังนี้

สรุปการคัดกรอง โควิค 19 ประจำสัปดาห์ วันที่ 1-6 เมษายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 07.30-17.00 น.

1. จุดคัดกรอง หมู่ 4 ร้านปุ๋ยผู้เข้าคัดกรอง จำนวนรวม 202 ราย  ผลไม่พบผู้มีไข้เกินกำหนด

2. จุดคัดกรอง หมู่ 2-3 แยกร้านหยง จำนวนผู้เข้าคัดกรอง 314 ราย  ผลไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกินกำหนด

3. จุดคัดกรองหมู่ 1 ผู้เข้าคัดกรอง จำนวน 135 ราย ผลไม่พบผู้มีไข้เกินกำหนด

4. จุดคัดกรองแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่  จำนวนผู้เข้าคัดกรอง 565 คน ผลไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกินกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์