มาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

มาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีแนวทางมาตรการในการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยให้ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ในทุกวันวลาราชการและเสาร์อาทิตย์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. เพื่อคัดกรองผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในตำบลที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 37.5 องศาเซลเซียส เพื่อทำการกักตัวและเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรับบาล  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์