การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ดำเนินการจัดหาทีมงานเพื่อทำการฉีดพ่นน้ำนยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบ เช่น พุทธอุทยานมหาราช (ตลาดหลวงปู่ทวด) สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรอบชุมชนตำบลบ้านใหม่ โดยในการพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  กล่าไว้ข้างต้นว่า “จะดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อความมั่นใจของประชาชนในตำบลบ้านใหม่ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการต่างๆว่า ตำบลบ้านใหม่ต้องปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19″ และได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ตระหนักถึงโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์