กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดสุเมธ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อเป็นการทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์