ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดย นางสุนันทา ผดุงทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวธนิกานต์ ปรักแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และเกษตรกรในตำบลบ้านใหม่ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเกษตรแบบยกพื้นไร้ดิน ปลอดสารเคมี​ ชมการสาธิตการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่อารมณ์ดี​ ชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์​ และการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร​ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจสัมมาชีพชุมชน​ (บ้านโนนหัวนา) ตำบลบุ่งคล้า​ อำเภอเมืองชัยภูมิ​ จังหวัดชัยภูมิ​ โดยมี นายธนกร​ ตราครบุรี​ นักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น​ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์